Оплата

Оплатити путівку

Публічна оферта

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТИ
про надання туристичних послуг (вступає в силу після здійснення замовлення туристичних послуг на сайті – akwatur.com)

Приватне підприємство «Вест Аква Тур» (надалі – Турагент), пропонує фізичній особі (надалі – Турист), укласти договір про надання туристичних послуг, який містить суттєві умови договору на туристичне обслуговування через вебсайт akwatur.com (надалі – Договір).

Статті 633 та 641 Цивільного кодексу України передбачають, що умови публічної оферти однакові для усіх споживачів, беззастережне прийняття умов якого є здійснення Туристом оплати замовленої послуги, будь-яким способом, відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України, і отримання Турагентом відповідного фінансового документу, що підтверджує оплату та в свою чергу засвідчує факт укладання Договору.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 • Турагент в порядку і за умовами даного Договору, на підставі договорів укладених з санаторно-курортними (готельними) закладами, на замовлення і за рахунок Туриста, зобов’язується організувати надання санаторно-курортних (готельних) послуг в санаторіях (готелях) шляхом реалізації (продажу) Туристу санаторно-курортних (готельних) послуг в формі путівки.
 • За цим Договором Турагент виступає посередником між санаторно-курортними (готельними) закладами, що надають послуги з проживання, харчування та лікування.
 • Турист в порядку і на умовах цього Договору зобов’язується прийняти замовлені санаторно-курортні (готельні) послуги і оплатити їх в розмірі та в порядку, встановленому Договором.

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

 • Після ознайомлення з профілем лікування та послугами оздоровчо-відпочинкового закладу, Турист має можливість сформувати замовлення та направити Турагенту. Усі заявки направлені Турагенту через веб-сторінку akwatur.com чи іншими засобами електронного зв’язку (ел.пошта, смс-повідомлення…), мають чинність замовлень оформлених письмово.
 • Щоб здійснити замовлення Турист має зазначити наступні дані: назва готельного або санаторно-курортного закладу; категорію номеру; кількість осіб, дату заїзду/виїзду; кількість туристів (враховуючи дитячі місця та вік дітей); ПІБ та контактні дані (номер телефону або ел.пошту).
 • У разі погодження усіх питань та умов замовлення із Туристом, Турагент протягом доби направляє підтвердження – рахунок з переліком послуг, які входять у вартість.
 • Згідно із Законом України «Про захист персональних даних», Турист після оформлення замовлення надає згоду Турагенту на обробку його персональних даних.
 • Турист не має права змінювати на свій розсуд терміни та умови заїзду/виїзду, ділити санаторно-курортні послуги (путівки) на частини або на більшу кількість відпочиваючих, без попередньої письмової згоди Турагента.

3.ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН

Турагент зобов’язується:

 • Через вебсайт, електронною поштою чи засобами телефонного зв’язку надавати усю необхідну інформацію Туристу про санаторно-курортні послуги, які були замовленні.
 • Вчасно повідомляти Туриста про обставини, які унеможливлюють надання санаторно-курортного (готельного) обслуговування або сповільняють його здійснення.
 • Надавати інформацію Туристу стосовно вартості та зміни цін на оплату послуг та порядок здійснення оплати.
 • Турагент зобов’язується надавати інформацію Туристу про його законну діяльність (ліцензії, банківську гарантію та інші дозвільні документи).

Турист зобов’язується:

 • Надати повну і достовірну інформацію та відповідні документи, необхідні для розміщення в санаторно-курортному (готельному) закладі (паспорт, обмінну путівку, а для дитини – копію свідоцтва про народження).
 • Оплатити повну вартість замовлених послуг в порядку і в строки, які зазначені в виставлених рахунках Турагентом.
 • Ознайомитися з правилами прийому та розміщення у обраному закладі, дотримуватися їх, особисто відшкодовувати збитки, в разі їх нанесення.
 • Невідкладно повідомляти про зміни чи анулювання замовлення та сплатити штрафні санкції Турагенту згідно правил обраного закладу.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 • Вартість послуг, замовлених Туристом, визначається у виставлених Турагентом рахунках – підтвердженнях бронювання.
 • Турист зобов’язаний протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту виставлення рахунку Турагентом і не пізніше 14 (чотирнадцяти) днів до дати заїзду, в повному обсязі сплатити вартість послуг, зазначених у виставленому рахунку, у разі порушення строків оплати, Турагент має право анулювати замовлення в односторонньому порядку.
 • У разі проведення часткової оплати послуг (путівок), Турист зобов’язаний здійснити доплату до суми повної 100% (сто процентною) вартості санаторно-курортних послуг не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту прибуття на відпочинок.
 • Розрахунки за послуги здійснюються шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Турагента. Комісія банків кореспондентів оплачується за рахунок Туриста.
 • Валюта розрахунків – національна валюта України гривня (UAH). Якщо Туристом за Договором виступає нерезидент України і / або громадянин іноземної держави розрахунки можуть здійснюватися у валюті (USD) або (EUR).

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 • За порушення виконання зобов’язань (невиконання або неналежне виконання) за даним Договором сторони несуть відповідальність в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Договором.

6. ФОРС-МАЖОР

 • Турагент не несе відповідальність за порушення умов договору, якщо таке порушення викликане форс-мажорними обставинами (природні явища, що мають стихійний характер, надзвичайні ситуації у громадському житті, заборонні дії держави, будь-які інші обставини, які непідконтрольні Турагенту). Такі обставини обов’язково мають бути підтвердженими компетентним органом (Торгово-промислова палата України або її аналог в іншій країні).

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 • Усі суперечки та розбіжності вирішуються між Туристом та Турагентом по можливості шляхом переговорів. У разі неможливості вирішення такого конфлікту, сторони мають право звернутись до суду.

8. ІНШІ УМОВИ

 • Інформація щодо бальнеологічних курортів та санаторно – курортних послуг (путівок), яка розміщена на офіційному сайті Турагента akwatur.com, стосовно умов бронювання, ануляції та інше, має юридичну силу та є частиною цього Договору.
 • Уся інформація, надана сторонами, є конфіденційною та не може передаватись третім особам без згоди сторін.

9. РЕКВІЗИТИ

Назва компанії: ПП«ВЕСТ АКВА ТУР»
Адреса: 82200, Львівська обл., м. Трускавець, вул. Героїв УПА, 2б
Контактні тел.: +38 050 3253 553 +38 067 3735 011
E-mail: dirakwatur@gmail.com
Код ЄДРПОУ: 38582403
АТ КБ ПРИВАТБАНК IBAN UA 83 305299 00000 26002031006438